Teenused

  • Meeskonnakoolitus viikingilaeval Äge
  • Matkade ja õuesõppe korraldamine Kiruveres
  • Muinaskäsitöö õpitubade korraldamine
  • Muinasaja teemapäevade korraldamine
  • Kiruvere Muinaslaagri toetajad